Jammer, jammer, windjammer heeft te horen gekregen dat de Spil zoals te verwachten viel per

13 oktober 2020 gedurende vier weken haar deuren sluit. Wat er daarna gebeurt is nog afwachten.  

U hoort te zijner tijd nog van ons.


 

 

                                        Er is ook nog goed nieuws te melden! 


Namens alle leden van videoclub Windjammer in Sneek. Heel hartelijk dank voor deze fantastische bijdrage.  

Het Cultuurfondspromotie ondersteunt veel projecten. Cultuur, natuur,
wetenschap. Bij het werven van fondsen is naamsbekendheid van groot belang..

Wil je meer weten over het goede werk van het Prins Bernhard Cultuurfonds? Klik dan hier voor hun website.
Schenking van het Old Burger Weeshuis in Sneek voor de aanschaf van een nieuwe beamer en filmdoek.

 Klik voor meer info hierover hier.


 Hieronder het "stukje" van Annet dat helaas niet in de wijkkrant is geplaatst. Bij deze nu op de website

  

 
       

.

252519