Onze videoclub Windjammer is aan vernieuwing van projectiemateriaal toe.

De beamer is na vele jaren stuk en de maat van ons projectiescherm voldoet niet meer

aan de eisen van nieuwe HD breedbeeld films.

We hebben een offerte aangevraagd en alles bij elkaar komt het op € 3.300,00.

Dat is héél veel geld voor ons.

Als we het geld niet bij elkaar kunnen krijgen dan is er straks geen filmclub meer.

Geen Open Film middagen/avonden, geen cursussen en mooie activiteiten.  

Bij verschillende Fondsen en Stichtingen hebben we voor een eenmalige financiële

bijdrage gevraagd ten behoeve van een HD beamer en een filmprojectie scherm.

 

Van het Old Burger Weeshuis kregen al heel vlug een bericht: Uw aanvraag is behandeld in onze vergadering van 16 maart 2020.

Wij hebben besloten uw commissie Videoclub Windjammer een  subsidie van € 1.000,- toe te kennen voor de aanschaf van een nieuwe beamer en filmdoek. Zodra wij van u schriftelijk bericht hebben ontvangen dat het bovenstaande aanschaf van een beamer met filmdoek definitief doorgaat, zal het subsidiebedrag van € 1.000,-  worden overgemaakt.

 Fantastisch Old Burger Weeshuis, onze hartelijk dank voor deze genereuze schenking. 

Vergeet niet af en toe te kijken op onze Facebookpagina en op de website. Daar staat over het algemeen het laatste nieuws.

Op de vrijdagochtend is in de Spil al jaren een filmmontage groep bezig. Onder begeleiding kan je, je films monteren en bewerken. Ook worden er 8mm en Super 8 films over gezet en soms ook videobanden.

Heb je vragen of wil je ook iets met al je filmmateriaal doen.

Kom dan vrijblijvend langs op een clubavond in de Spil Wij beginnen om 19.30 uur.