Focus op beweging

                       Klik hier voor de site van Nova Noord

Wij zijn lid van NOVA.

Wat doet de NOVA?

De NOVA (Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs)  is sinds 1965 een zogenaamde getrapte organisatie (federatie). Ze doet wat in de 9 Nederlandse regio’s of op clubniveau moeilijk of helemaal niet te verwezenlijken is, zoals:

·       Het bieden van opleidingsmateriaal voor aangesloten clubs en hun leden.

·       Het opleiden van docenten voor training van leden van aangesloten clubs.

·       Het opleiden en bijscholen van juryleden voor de diverse filmfestivals voor amateurfilmers.

·       Het beheer van een filmarchief met instructiefilms en amateurfilms.

·       Het onderhouden van contacten met landelijke organisaties op het gebied van ondersteuning van           de amateur kunstbeoefening;

·       Het organiseren van filmwedstrijden, namelijk:

·       De jaarlijkse Nationale wedstrijd voor amateurfilmers met als afsluiting het NOVA Film Festival.

·       Het NOVA Eén minuut Film Festival. De autorisatie en ondersteuning van door de regionale                   organisaties ad hoc of permanent georganiseerde filmmanifestaties.    

·       Het afkopen van BUMA rechten voor filmvertoning in verenigingsverband.

             

·       Het maken en onderhouden van contacten met amateurfilmers wereldwijd.